Κατηγορίες

Χρηματαποστολές

Χρηματαποστολές

      

Η χρηματαποστολή αποτελεί μία ιδιαίτερα ευαίσθητη υπηρεσία. Η G.I.S Security αναλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά των χρημάτων σας και όχι μόνο.

Έργα τέχνης, πολύτιμα αντικείμενα κτλ αναλαμβάνουμε να τα μεταφέρουμε με τον πλέον ασφαλή τρόπο. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας, εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα προς την εκτέλεση της δραστηριότητας μέτρα αυτοπροστασίας (αλεξίσφαιρα γιλέκο, προστατευτικά κράνη κτλ) διασφαλίζει στο έπακρο τη σωματική του ακεραιότητα και εκείνοι με τη σειρά τους τα πολύτιμα αντικείμενα που μεταφέρουν.

Για εμάς η κάθε μεταφορά αποτελεί ξεχωριστή αποστολή και κατ' επέκταση μία ξεχωριστή πρόκληση. Αντιμετωπίζουμε τη κάθε μεταφορά ξεχωριστά και σχεδιάζουμε το κατάλληλο πλάνο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που εμείς θεωρούμε και κρίνουμε σημαντικές όπως για παράδειγμα (δρομολόγια, επικίνδυνες περιοχές, αντικείμενο μεταφοράς κτλ.).

Η G.I.S Security διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους οδηγούς χρηματαποστολών, σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, ειδικές τσάντες εναπόθεσης των αντικειμένων για την ασφαλή μεταφορά, όλα τα οχήματα μας διαθέτουν σύστημα GPS και πάντα εναλλακτικά σχέδια για την αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού.

Για την σωστή διαχείριση κινδύνου στον τομέα των χρηματαποστολών η G.I.S Security, λαμβάνει τα κατάλληλα και προβλεπόμενα μέτρα.

Ενδεικτικά :

  • Ανάπτυξη διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας

  • Επιλογή των καταλλήλων οχημάτων

  • Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού

  • Συστήματα επικοινωνίας

  • Συστήματα προσωπικής προστασίας & τεχνολογίας

  • Εκπαίδευση

  • Επιτήρηση

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.