Κατηγορίες

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

    

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το τμήμα SERVICE της G.I.S Security, αποτελείται από στελέχη,υψηλής τεχνικής κατάρτισης.

Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση με σκοπό την άμεση ενημέρωση του τμήματος σε τεχνικά θέματα, αλλά και σε διαδικασίες οι οποίες αφορούν την ασφάλεια.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στην αποκατάσταση πιθανών βλαβών καθώς και στην συντήρηση των συστημάτων σας, με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των εγκατεστημένων συστημάτων και την αδιάλειπτη λειτουργία τους.

   

    

 

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους τεχνικούς, πιστοποιημένους με τις σχετικές άδειες για εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμών, κλειστών κυκλωμάτων (cctv), συστημάτων πυρασφάλειας κλπ.

Το κέντρο λήψεως σημάτων μας ενεργεί και ενημερώνει άμεσα το τεχνικό τμήμα για ενδείξεις βλαβών των συναγερμών, είτε μέσω της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης είτε με ενδελεχή και αυτοπρόσωπο έλεγχο στην εγκατάσταση.

Εκτός από τα συστήματα ασφαλείας ένας προληπτικός έλεγχος στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το access control ή το τηλεφωνικό κέντρο ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες μίας βλάβης η οποία μπορεί να κοστίσει σε χρόνο και χρήμα.

 

   

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.