Κατηγορίες

Στατική Φύλαξη Επαγγελματικών χώρων

Στατική Φύλαξη Επαγγελματικών χώρων

    

Στην G.I.S Security με την ανάθεση κάθε στατικής φύλαξης, γίνεται μελέτη και έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου από επόπτες της εταιρείας μας, ώστε να σχεδιαστεί ειδικό πλάνο ασφαλείας για τις ανάγκες του και να εκπαιδευτεί αναλόγως το προσωπικό που θα εκτελεί υπηρεσία.

Η προσεγμένη και επιβλητική παρουσία των επαγγελματιών φρουρών ασφαλείας, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν την πρώτη εικόνα της επιχείρησης στους επισκέπτες της, αλλά και η ικανότητα τους για άμεση αντιμετώπιση κινδύνων, είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την διασφάλιση της επιχείρησης.

Στον χώρο της Φύλαξης, ο υπάλληλος μας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει καθημερινά με ηλεκτρονικές μεθόδους, τις ακόλουθες καταστάσεις:

 •   Κατάσταση εργαζομένων
 •  Κατάσταση επισκεπτών
 •  Κατάσταση συνεργαζομένων
 •  Αναφορά φύλακος
 •  Αναφορά συμβάντων
 •  Αναφορά παραπόνων
 •  Κατάσταση αλλαγής Βάρδιας-Παράδοση Εξοπλισμού

 

Η G.I.S Security αναλαμβάνει στατικές φυλάξεις σε οικίες, καταστήματα, εργοστάσια και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση. Η φύλαξη πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ενός (1) ή παραπάνω φύλακα (αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν) ανά βάρδια 8ώρου για όσες μέρες συμφωνηθεί. Το ένστολο προσωπικό ελέγχει και επιτηρεί τους χώρους που υποδείχθηκαν από τον πελάτη, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του φροντίζοντας για την πρόληψη και αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο των θυρών και των παραθύρων του οικήματος και θα πραγματοποιεί έλεγχο οποιουδήποτε διερχομένου οχήματος και του οδηγού του.

Η επιτυχία της G.I.S Security είναι βασισμένη στη σφυρηλάτηση των σχέσεων μεταξύ των πελατών της, στην κατανόηση των συγκεκριμένων απαιτήσεών σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας με συνέπεια.  Η εμπειρία  που έχουμε αποκομίσει σε συνεργασία με πολλές εταιρίες είναι τόσο σημαντική που μας έχει επιτρέψει να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις ασφάλειας.
Η προστασία της επιχείρησης των πελατών μας είναι σημαντική, και θα εξασφαλίσουμε ότι όλες οι εσωτερικές περιοχές των επιχειρήσεων και οι περίμετροι υπόκεινται στα πιο αυστηρά επίπεδα ασφάλειας.

Όσον αφορά τις ώρες που ο Φυλασσόμενος χώρος παραμένει κλειστός, ο Φύλακας πραγματοποιεί περίπολο περιμετρικά του χώρου, με σκοπό τον έλεγχο και τον εντοπισμό τυχόν κινδύνου. Ανάλογα την περίπτωση εκπέμπει σήμα, σε συνεργασία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, για:

 •  Πυρκαγιά
 •  Διαρροή νερού
 •  Προσωπική απειλή σωματικής ακεραιότητας
 •  Αφόπλιση Φύλακα
 •  Ιατρική Βοήθεια

 

              

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.