Κατηγορίες

Προσωποφύλαξη Παιδιών και Υπερηλίκων

Προσωποφύλαξη Παιδιών και Υπερηλίκων

  Ο τομέας της προσωποφύλαξης είναι ιδιαίτερος και απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση από έμπειρα και καταρτισμένα άτομα. Η G.I.S Security διαθέτει τα ειδικά εκπαιδευμένα άτομα που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προσωπικές ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών και να εγγυηθούν την ασφαλή φύλαξη των παιδιών σας και των οικείων σας.

Οι συνεργάτες μας στο τομέα της προσωποφύλαξης είναι επιλεγμένοι με τα αυστηρότερα κριτήρια. Είναι σε διαρκή εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πολεμικές τέχνες, πρώτες βοήθειες, εκρηκτικά, όπλα κτλ). Πιστοποιημένοι από εκπαιδευτικά κέντρα και ειδικούς εκπαιδευτές κατά τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Η G.I.S Security φέρει όλον τον απαραίτητο ηλεκτρονικό  εξοπλισμό για ασφαλή φρούρηση του ατόμου. Επίσης φέρει ειδικά οχήματα μετακίνησης και κάθε σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. 

Εμπιστευτείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στους ειδικούς.

      

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.