Κατηγορίες

Άμεση Eπέμβαση με οχήματα

Άμεση Eπέμβαση με οχήματα

             

 

 

 

 

 

 

 

Η G.I.S Security, διαθέτει ένα στόλο οχημάτων που μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Ασυρματοφόρα οχήματα φέροντα τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και επανδρωμένα με άτομο που διαθέτει εμπειρία και γνώση, προκειμένου να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό. 

Τα οχήματα της G.I.S security βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα με ακτίνα δράσης την περιοχή των υπό φύλαξη χώρων 24 ώρες το 24 ωρο. 

Το προσωπικό της G.I.S security είναι ειδικά εκπαιδευμένο ώστε να επεμβαίνει άμεσα στο χώρο σας και να κάνει εκτίμηση του συμβάντος. 

Ειδικότερα το κάθε περιπολικό όχημα έχει 24 ωρη επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων και Εικόνας. Σε κάθε σήμα (alarm) που λαμβάνει καταφθάνει στο χώρο και :

1. Ελέγχει το χώρο 

2. Εάν διαπιστωθεί προσπάθεια παραβίασης, αποτρέπει στα πλαίσια που ο Νόμος ορίζει τους εισβολείς

3. Ειδοποιεί τον υπεύθυνο βάρδιας της G.I.S security και κάνει εκτίμηση και περιγραφή του συμβάντος

4. Ειδοποιεί τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες εάν αυτό κριθεί αναγκαίο (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική κτλ)

5. Ενημερώνει τους υπεύθυνους του χώρου επίσης εάν αυτό κριθεί σκόπιμο

Μέσω αναφορών που σας παραδίδει η G.I.S security (εβδομαδιαία, μηνιαία κτλ) σας δίνετε η δυνατότητα και εσείς οι ίδιοι να παρακολουθείτε τις επεμβάσεις στο χώρο σας. 

Δημιουργούμε σχέσεις ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.