Κατηγορίες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η G.I.S Security είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων,ανοιχτών χώρων και προσώπων.Στόχος της G.I.S Security αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομθεσία.Για να το επιτύχει η G.I.S Security επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, τόσο των στελεχών όσο και του προσωπικού. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία, οργάνωση, υπερσύγχρονη υποδομή καθώς και άριστα εκπαιδευμένους υπαλλήλους εξελίσσεται  σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου.

To προσωπικό ασφαλείας έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια, είναι άρτια εκπαιδευμένο και πληροί όλες τις προδιαγραφές των νέων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα, όλο το προσωπικό της G.I.S Security κατέχει το πιστοποιητικό τύπου Α' (άδεια ΙΕΠΥΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4892/1/76-γ' /17-5-2010 Κ.Υ.Α. Φέροντας πλήρη εξοπλισμό (αλεξίσφαιρα γιλέκα, εταιρικά κινητά τηλέφωνα και ασυρμάτους) είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις  της εκάστοτε φύλαξης.

Η G.I.S Security διαθέτει τεχνική υπηρεσία με αντικείμενο την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί, πυρανίχνευση, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης CCTV).Το έμπειρο προσωπικό που τη στελεχώνει διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Το κέντρο λήψης και ανάλυσης σημάτων συναγερμών της G.I.S Security τελεί υπό  24ωρη λειτουργία, 365 ημέρες ετησίως και απαρτίζεται από εξειδικευμένους χειριστές, οι ποίοι παρακολουθούν τις όποιες μεταβολές.Επίσης, λαμβάνουν σήματα και βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον επόπτη ασφαλείας, ώστε να δράσουν άμεσα όποτε κριθεί αναγκαίο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως από το 2008 η  G.I.S Security έχει επεκτείνει τη δράση της σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχοντας υπηρεσίες στατικής και  ηλεκτρονικής  φύλαξης καθώς και άμεσης παρέμβασης.

Το 2013 εγκαινιάσαμε το υποκατάστημά μας στα Σκούρτα Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.

     

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η απόλυτη δύναμη στην ασφάλεια!!!

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.